Privatumo politika

UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” įsipareigoja saugoti jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime apie privatumą nurodoma, kaip UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” tvarko ir naudoja iš Jūsų gaunamus asmens duomenis, susijusius su šia interneto svetaine ir kaip Jūs galite su mumis susisiekti, jeigu kiltų papildomų klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” renka ir saugo tuos asmens duomenis (pvz.: vardą ir pavardę, adresą, el. paštą ir telefono numerį), kuriuos Jūsų pateikiate tam, kad galėtumėte gauti iš mūsų informacijos. Turėdami šiuos duomenis, UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” galės atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” taip pat renka ir saugo Jūsų pateiktus asmens duomenis, kurie: (a) yra Jūsų turimos paskyros dalis (jei taikoma) ir (arba) (b) yra susiję su Jūsų užklausomis dėl produktų ar jų įsigijimo mūsų svetainėje (jei yra tokia galimybė). Tokius duomenis gali sudaryti kontaktinė informacija ar pristatymo duomenys, o taip pat ir finansinė informacija, susijusi su Jūsų apmokėjimais už gaminius internete ir su produktų pirkimu internete susijusi finansinė informacija.

Asmens duomenis galime naudoti ne tik jau anksčiau minėtais tikslais, bet taip pat ir tvarkant bei tobulinant šią svetainę. Be to, duomenys mums reikalingi vidiniam registravimui, statistinei analizei ir (jei taikoma) tam, kad atliktume Jūsų pageidaujamų produktų užsakymus ir (arba) su Jumis susisiektume dėl pardavimų ir pirkimų procedūrų ir tam, kad galėtume efektyvau rūpintis savo klientais.

UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” asmens duomenų rinkimas yra grindžiamas poreikiu vykdyti anksčiau nurodytus procesus. Ta apimti, kuria UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” naudoja asmens duomenis siekdama patobulinti internetinę svetainę arba atlikti statistinę analizę, duomenų rinkimo pagrindas yra UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” teisėto intereso atlikti minėtus patobulinimus ir analizę įgyvendinimas.

Asmens duomenys, kurie yra renkami ir saugomi, yra naudojami tik UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” grupės įmonėse, išskyrus toliau nurodytus atvejus, kai duomenis galime pateikti trečiosioms šalims:

  • pagal įstatymų reikalavimus;
  • pirkėjui arba potencialiam būsimam mūsų verslo pirkėjui, ir (arba);
  • UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” paskirtiems paslaugų teikėjams, kurių tikslas – tiek, kiek tai būtina, teikti su šia interneto svetaine ir jos funkcijomis susijusias paslaugas, pvz., mokėjimo kortelių, su kuriomis galite atsiskaityti šioje svetainėje, paslaugų tiekėjui (-ams); pristatymo paslaugų teikėjui (-ams), pristatantiems jūsų įsigytus produktus ir IT paslaugų teikėjui (-ams), kurie rūpinasi svetaine, ją plėtoja ir prižiūri.

Vadovaudamasi taikomas duomenų apsaugos įstatymais, kaip nurodyta anksčiau, UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” imsis priemonių tam, kad apsaugotų visus asmens duomenis, perduotus tokias trečiajai šaliai, arba tuos, kurie buvo perduoti į kitas šalis.

UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas”  saugo visus asmens duomenis tol, kol tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių duomenys buvo surinkti. Tai reiškia, jog UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” panaikina Jūsų asmens duomenis, kai jie yra nebereikalingi užklausos, užsakymo vykdymui arba Jūsų paskyros ar santykių su klientu administravimui. Anoniminiai statistiniai duomenys gali būti ir toliau saugojami.

Jūs bet kuriuo metu galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų pakeisti arba ištrinti. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ištrynus Jūsų duomenis UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” negali toliau vykdyti užklausų arba užsakymų, ir Jūsų paskyra tampa negaliojančia. Jūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenų kopiją iš mūsų registro. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų naudojimas būtų apribotas (pvz., jei manote, kad duomenys yra neteisingi) arba jie nebebūtų daugiau naudojami (pvz., tais atvejais, kai asmens duomenys yra naudojami siekiant patobulinti UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” interneto svetainę). Jūs turite teisę gauti asmens duomenis, kurie yra naudojami užsakymų vykdymui, Jūsų paskyros administravimui arba mūsų santykių su klientais palaikymui, skaitmenine forma ir perduoti juos kitam duomenų valdytojui.

 UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” (į.k. 304102190), yra atsakinga už Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir prašymai pasinaudoti Jūsų teisėmis, kaip nurodyta aukščiau, turi būti adresuojami el.paštu info@hcbetonas.lt, arba registruotu laišku, adresu Technikos g. 7K, Kaunas.

Jeigu turite nusiskundimų dėl to, kaip UAB „Heidelberg Materials Lietuva Betonas” tvarko Jūsų asmens duomenis, turite teisę dėl to kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.